Requisites of company

Address:VAT reg. №
SIA "Latvijas Ķīmija"
Cesvaines iela 13

LV-1073, Rīga, Latvija

LV 40003005014
A/S „DnB NORD banka”
Account number (IBAN) EUR
Account number (IBAN) USD
SWIFT BIC
LV97 RIKO 0002 0111 0188 1
LV46 RIKO 0002 0311 0090 1
RIKOLV2X
A/S „Latvijas pasta banka”
Account number (IBAN) EUR
Account number (IBAN) EUR
Account number (IBAN) USD
SWIFT BIC
LV32 LAPB 0000 0060 5726 4
LV05 LAPB 0000 0060 5726 5
LV75 LAPB 0000 0060 5726 6
LAPBLV2X
A/S „SEB banka"
Account number (IBAN) EUR
SWIFT BIC
LV32 UNLA 0001 0004 6957 8
UNLALV2X
A/S „Citadele banka”
Account number (IBAN) EUR
SWIFT BIC
LV47 PARX 0000 6613 3001 5
PARXLV22